Pinnoitus, sukitus vai perinteinen putkiremontti?

Tällä kertaa pohditaan otsikon mukaisesti, mikä on paras vaihtoehto taloyhtiön putkien uusimiseen.

Pinnoittaminen

Pinnoittaminen voi herättää taloyhtiöissä kiinnostusta, koska rakenteita ei rikota ja asumishaittaa ei synny. Lisäksi lyhyellä aikavälillä myös kustannukset ovat selkeästi pienemmät. Putkien pinnoittaminen on mielestämme kuitenkin täysin väärä paikka säästää rahaa. Jotkut jopa väittävät, että vesijohtojen kautta saattaa kulkeutua juomaveteen ihmisille haitallisia aineita. Laajemmat tutkimukset haitta-aineista ovat vielä kesken, mutta alustavat tulokset eivät ole kannustavia. Märkätilatkin on kuitenkin uusittava myöhemmin joka tapauksessa.

Pinnoituksen kestävyyden kannalta emme myöskään saa kerättyä mitään positiivisia kommentteja. Kun lähdetään tekemään pinnoitusta huonokuntoisiin putkiin, alkaa kymmenen vuotta olla maksimi-ikä niiden kestävyydelle. Vesijohtoja ei myöskään voi korjata, vaan ne pitää uusia joka kerta. Pinnoittaminen aiheuttaa myös sen, että veden paine heikkenee, koska vesijohdot supistuvat pinnoitteen takia.

Vinkkimme:

Mielestämme hyvän taloyhtiön ei tulisi harkita vesijohtojen pinnoittamista. Osallistukaa taloyhtiökokouksiin ja ottakaa selvää linjasaneerauksen hankesuunnitteluista. Tiedostakaa se, että asuntonne arvon kannalta pinnoittaminen on usein negatiivinen asia. Lisäksi jotkut vakuutusyhtiöt suhtautuvat pinnoitettuihin viemäreihin nihkeästi, ja tästä syystä asukkaiden tulisi selvittää huolellisesti oman vakuutusyhtiönsä kanta. 

Sukittaminen

Sukitus on menetelmä, jossa puhdistettuun putkeen työnnetään paineilmalla polyesterisukka. Sukittaminen alkaakin olla jo vakavasti varteenotettava vaihtoehto, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt oikeaan suuntaan. Monissa 60- ja 70-luvun taloyhtiöissä, joissa on tehty linjasaneerauksen hankesuunnittelua, on huomattu yhä useamman päätyvän sukitukseen. Sukituksessa on samoja etuja kuin pinnoituksessa: rakenteita ei rikota, asumishaittaa ei koidu ja kustannukset ovat pienemmät. Toisaalta tässäkin pitää huomata, että märkätilat pitää uusia erikseen myöhemmin. Tutkimusten mukaan sukitetun putken tulisi kestää noin 40 vuotta.  

Ihan alkuun on kuitenkin selvitettävä, pystyykö menetelmää käyttämään taloyhtiössä. Jos vanhoista putkista puuttuu paloja ja putken kunto on välttävä, joudutaan sukittaminen unohtamaan. Pieniä reikiä putkistossa saa olla, mutta ammattilaiset arvioivat putkistot tapauskohtaisesti. 

Vinkkimme:

Yhtiökokouksissa tulee olla hereillä, sillä putkien uusimiseen tulee suhtautua ennakoiden — toisin sanoen jo ennen, kuin viemärijärjestelmä on ylittänyt käyttöikänsä. Monesti törmää taloyhtiöihin, joissa venytetään linjasaneerauksen toteutusta viimeiseen saakka. Kun putket ovat jo valmiiksi heikossa kunnossa, ei sukitusta voi pitää järkevänä vaihtoehtona. Huomionarvoista on myös, että sukittamisen jäljiltä märkätiloihin ei kosketa, eli ne tulee uusia erikseen. Lisäksi vakuutusyhtiöltä kannattaa tarkistaa vakuutusturva, sillä se vaihtelee vakuutusyhtiöstä riippuen. Sukitus voi kuitenkin olla oiva ratkaisu oikeassa paikassa.

Perinteinen putkiremontti

Perinteinen menetelmä pitää sisällään viemäreiden, vesijohtojen ja kaikkien märkätilojen ja kalusteiden uusimisen. Monet taloyhtiöt uusivat myös sähköt ja dataverkot. Miinukset perinteisessä putkiremontissa liittyvät yleensä asukkaiden väliaikaiseen poismuuttopakkoon ja suurempiin kustannuksiin. 

Vinkkimme:

Perinteinen linjasaneeraus nostaa asunnon arvoa ja haluttavuutta. Lisäksi samalla voidaan toteuttaa myös muita remontteja. Osakkaiden tulisi myös muistaa, että vakuutusarvo on sama kuin uuden rakennuksen putkistolla. Ehdoton suosikkimme näistä kolmesta menetelmästä on perinteinen!

Onko teidän taloyhtiössä ollut hiljattain tai parhaillaan suunnitteilla putkiremontti? Millaiseen toteutukseen päädyitte ja miksi?